‘Je bent meer dan de dwarslaesie’

Op donderdag 10 februari a.s. van 16.00 uur tot 17.00 uur organiseert Coloplast in het kader van het Fit- for- Life programma een interessant webinar. Spreker is Christel van Leeuwen, werkzaam als onderzoeker en psycholoog bij De Hoogstraat Revalidatie. Zij doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van leven van dwarslaesiepatiënten en naar de factoren die daarop van invloed zijn. Wat kun je zelf doen om meer kwaliteit van leven te ervaren? Die vraag staat centraal tijdens het webinar, waarvoor je je hier kunt aanmelden.

Omvangrijk onderzoek

“Voor mijn promotieonderzoek hebben we 225 dwarslaesiepatiënten vijf jaar lang gevolgd in hun fysieke en psychische herstel. Daaruit kwamen vijf profielen voort, variërend van mensen die vrijwel meteen een hoge kwaliteit van leven ervaren tot de groep die daar blijvend mee worstelt. Vervolgens ben ik doorgegaan op deze thematiek om te achterhalen welke factoren hierbij een rol spelen en ook wat mensen zelf kunnen doen om hun veerkracht te versterken. Op de fysieke uitval heb je misschien weinig invloed, maar op de manier waarop je daarmee omgaat des te meer. Daar vertel ik tijdens het webinar graag meer over, omdat ik in de praktijk heb gezien dat daar nog veel winst te behalen is.”

Wat werkt en wat niet?

“We onderzoeken verschillende groepsinterventies op hun effect. Kan mindfulness bijvoorbeeld helpen? Werkt het als patiënten meer regie over hun leven leren nemen, of wanneer zij beter leren omgaan met zenuwpijn? We weten uit ervaring dat patiënten elkaar ook onderling kunnen versterken. Dan koppelen we iemand die aan het begin van de revalidatie staat aan iemand die dat traject al achter de rug heeft. Dat biedt een heel nieuw perspectief, nog even los van de praktische tips die uitgewisseld worden. Eigenlijk proberen we bij iedereen een ingang te vinden om voorbij de dwarslaesie te kijken. Welke waarden waren en blijven voor jou belangrijk en wat heb je nodig om daaraan vorm te geven? Dan raak je echt aan iemands eigenheid en daar begint de persoonlijke kwaliteit van leven.”

Christels tip


Houd hoop!

“Ook al ben je fysiek misschien afhankelijk, mentaal ben je dat niet. Houd hoop en blijf je uitspreken over wat jij belangrijk vindt. Probeer in het moment te kijken wat je wilt veranderen en wie of wat je daarbij nodig hebt. Door het klein te houden, maak je het haalbaar. Dankzij die daadkracht hoeft het niet te blijven zoals het nu is.”